Sonntag, 16. August 2009

2009-ųjų pradžioje Lietuvoje 100 vyrų teko 115 moterų

2009 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 1790,6 tūkst. moterų, tai yra 231,3 tūkst. daugiau negu vyrų. Moterys sudarė 53,5 procento visų gyventojų, 100 vyrų teko 115 moterų.
PhotobucketStatistikos departamentas parengė ir išleido leidinį „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2008 m.“, kuriame pateikiama statistinė informacija apie moteris ir vyrus Lietuvoje ir Europos Sąjungoje – jų skaičių, išsilavinimą, sveikatą, darbo rinką, dalyvavimą valstybės valdyme ir kt.

Kaip rašoma minėtame leidinyje, 2009 m. gegužės 17 d. Lietuvoje išrinkta pirmoji Lietuvos Respublikos prezidentė moteris. 2008 m. į Lietuvos Respublikos Seimą buvo išrinktos 26 moterys ir 115 vyrų. 2009 m. į Europos Parlamentą išrinktos 3 moterys ir 9 vyrai. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje tik viena moteris ministrė.
Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2008 m. 40 procentų visų vadovų (teisės aktų įstatymų leidėjų, vyresniųjų valstybės pareigūnų, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų vadovų) sudarė moterys.
2008–2009 mokslo metų pradžioje profesinėse mokyklose 100 vyrų teko 60 moterų, kolegijose – 137, o universitetuose – 149 moterys. 2008 m. Lietuvoje vidurinį ir aukštesnį už vidurinį išsilavinimą turėjo 92 procentai 20–24 metų amžiaus moterų ir 86 procentai šio amžiaus vyrų.
Tarp tyrėjų, dalyvaujančių mokslo tiriamojoje veikloje, moterys sudarė 53 procentus, daktaro vardą turinčiųjų – 48 procentai, profesoriaus – 15 procentų moterų.
2008 m. moterų užimtumo lygis Lietuvoje buvo 61,8 procento, vyrų – 67,1. Moterų nedarbo lygis 2008 m. buvo mažesnis negu vyrų ir sudarė 5,6 procento, vyrų – 6 procentus.
Lietuvoje moterų vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis 18 procentų mažesnis už vyrų.
2008 m. Lietuvoje moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 77,6, vyrų – 66,3 metų. Per metus moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,4, vyrų – 1,4 metų.
Leidinys parengtas naudojant Statistikos departamento, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Teisingumo ministerijų, Lietuvos sveikatos informacijos centro, Nacionalinės teismų administracijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir kitų institucijų statistinius duomenis.

Keine Kommentare: