Freitag, 19. Juni 2009

Pernai prekiautojų žmonėmis aukomis tapo 27 lietuvės

2008 m. į prekiautojų žmonėmis pinkles papuolė 27 moterys, iš jų keturios – nepilnametės. 25 jų buvo užsienyje išlaisvintos iš seksualinės vergijos užsienyje ir grąžintos į Lietuvą. Apkaltinamieji nuosprendžiai už prekybą žmonėmis paskelbti 5 Lietuvos piliečiams.
JAV Valstybės departamento Stebėjimo ir kovos su prekyba žmonėmis biuras pateikė praėjusių metų ataskaitą apie prekybos žmonėmis situaciją įvairiose pasaulio šalyse. Lietuva jau šešerius metus iš eilės patenka į pirmąją grupę valstybių, dedančių didžiausias pastangas kovojant su tokio pobūdžio nusikaltimais.

„Nors ataskaitoje teigiama, kad Lietuva dar išlieka prekybos vaikais ir moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais „tiekiančiąja“, tranzito ir „priimančiąja“ šalimi, tačiau pabrėžiama, jog mūsų Vyriausybė visiškai atitinka kovai su prekyba žmonėmis keliamus reikalavimus“, – teigia vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis. – Praėjusiais metais nevyriausybinių organizacijų vykdomiems projektams kovai su prekyba žmonėmis buvo skirta daugiau nei 150 tūkst. JAV dolerių.


Be to, Lietuva užtikrino, kad visi asmenys, pripažinti kaltais dėl prekybos žmonėmis, būtų nuteisti kalėti. Iš šios ataskaitos matome, kad Lietuva padarė reikšmingą pažangą kovoje su prekyba žmonėmis”. 2008 m. baudžiamajame procese pripažintos nukentėjusiomis 27 moterys, iš jų keturios – nepilnametės. 25 jų buvo užsienyje išlaisvintos iš seksualinės vergijos užsienyje ir grąžintos į Lietuvą. Praėjusiais metais apkaltinamieji nuosprendžiai pagal baudžiamojo kodekso 147 straipsnį – prekyba žmonėmis – paskelbti 5 Lietuvos piliečiams.


Nustatyta, kad Lietuvos moterys yra parduodamos tiek savo šalyje, tiek išvežamos į Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Graikiją, Čekiją ir Nyderlandus. Ataskaitoje teigiama, kad 20 procentų visų prekybos žmonėmis aukų yra nepilnametės. Pasak ministro, tai sunkiai suvokiamas skaičius, tačiau guodžia, jog jis kiek mažesnis, nei 2007 metais.Teigiamo vertinimo rezultatams daug įtakos turėjo sėkmingai įgyvendinta Prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005–2008 metų programa. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis teisių ir laisvių apsaugos stiprinimui, veiksmingai socialinei prekybos žmonėmis prevencijai, socialinei paramai nukentėjusiesiems (ypač vaikams ir moterims) nuo prekybos žmonėmis, jų apsaugai ir grąžinimui į visuomenę. Taip pat veiksmingai kovai su organizuotu nusikalstamumu ir pavieniais nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis, glaudžiam ir koordinuotam valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevalstybinių ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimui kovojant su prekyba žmonėmis.Lietuvoje sukurta ir veikia prekybos žmonėmis aukų ir nukentėjusiųjų rėmimo ir pagalbos sistema, kasmet iš valstybės biudžeto finansuojami nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami projektai, skirti prekybos žmonėmis socialinei paramai, apsaugai ir reintegracijai į visuomenę.
JAV Valstybės departamentas kiekvienais metais pagal 2000 m. prievartos ir prekybos žmonėmis aukų apsaugos įstatymą pasauliniu mastu vertina užsienio šalių vyriausybių kovos su prekyba žmonėmis pastangas. Visos šalys suskirstytos į 4 grupes: visiškai atitinkančias ir daugiausia pastangų dedančias valstybes, mažiau pastangų dedančias valstybes bei valstybes, patiriančias rimtų kovos su prekyba žmonėmis problemų. Taip pat yra IV-oji, tarpinė tarp II-osios ir III-osios, stebimų valstybių kategorija.


Keine Kommentare: