Freitag, 10. April 2009

Gražių ir linksmų šv. Velykų

Teprisikelia mūsų širdys
Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei..
Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo
Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!

Keine Kommentare: