Samstag, 13. September 2008

Šiandien - 13 ta!

Ši diena paženklinta skaičiumi 13. Esama žmonių, kurie vengia velnio tuzino, kiti nekreipia dėmesio. Prietarų yra daug. Įdomu, kad neva lemiančių ašaras, nesėkmę ar nelaimę – gerokai daugiau negu esą nešančių laimę.
Kada - laimė, kada - bėda







Prietarai, neva lemiantys nelaimę:

* Skaičius 13 neša nelaimes.
* Per kelią perbėgusi juoda katė lemia bėdas.
* Jei iš lovos išlipai kaire koja, diena bus nesėkminga.
* Negalima perdovanoti dovanos - nesiseks.
* Nedovanok kitam nosinės - tam žmogui prišauksi ašaras.
* Jei padžiovus skalbinius pradės lyti - verksi.
* Nesigirk, kad sekasi, nes pradės nesisekti.
* Nevalia užmušti voro - sulauksi bėdos.
* Jei šuo kaukia, artėja nelaimė arba mirtis.
* Prieš egzaminus nereikia trinkti galvos, nes išplausi visas žinias.
* Prieš egzaminus negalima kirpti plaukų - „nusikirpsi“ protą.
* Nevalia pačiam kirptis plaukų - manoma, kad nusikerpi laimę.
* Niekada nedėkok už vaistus - prisišauksi ligą.
* Negalima sveikintis per durų slenkstį - susipyksi.
* Jei užlipai kam ant kojos, tas turi užlipti ir tau, kitaip susipyksite.
* Kai sudūžta veidrodis, lauk bėdos.
* Jei ką nors pamiršai ir teko grįžti, pažiūrėk į veidrodį, kitaip tądien nesiseks.
* Nelaikyk suskilusio ar sudužusio veidrodžio - nesiseks meilėje.
* Nukrito šakutė - bus „šakės“.
* Negalima svečiuose plauti indų arba leisti svečiams plauti, nes iš namų bus išplauta laimė.
* Trupinių nuo stalo nevalyk ranka, nes eisi elgetauti.
* Jei sėdėsi prie stalo kampo, neištekėsi, nevesi.
* Negalima dėti ant stalo pirštinių, nes neturėsi pinigų.
* Nevalia dėti ant grindų rankinės - liksi neturtingas.
* Jei pametei vestuvių žiedą, laukia skyrybos.
* Jei netvarkingai sustatai batus, nesiseks vedybinis gyvenimas.
* Jei išpili druską, namie bus barnių.
* Nedėkite duonos padu į viršų - nebeturėsite net duonos.












Prietarai, esą nešantys laimę


* Jei niežti kairę ranką - gausi pinigų.
* Jei niežti dešinę ranką - sveikinsies.
* Laiptais visada reikia pradėti lipti kaire koja - tai neša laimę.
* Jei batus pradėsite autis nuo kairės kojos, niekada neskaudės dantų.
* Radai plunksną - pakelk. Ji tau atneš laimę.
* Ant tavęs nutūpė boružė - aplankys sėkmė.
* Rasta pasaga žmogui neša laimę, o pakabinta virš durų apsaugo namus.
* Jei ant kelio radai centą ar kitą pinigą, sulauksi pasisekimo.
* Jei ant jūsų namo susisuko lizdą kregždutė, gaisro nebus.
* Pamatę krentančią žvaigždę sugalvokite norą - išsipildys.
* Šukės laimę neša.
* Rastas keturlapis dobilas ar penkialapis alyvos žiedas išpildo norus.
* Jei skinsi ramunės žiedlapius ir klausi: myli ar ne, paskutinis lapelis tai ir atskleis.













Keine Kommentare: