Samstag, 2. August 2008

Man reikia tiek nedaug...


Man nedaug-

kiek gyvo lašo

žolei lieka geriant rasą...

Tiek vilties troškimais nešas,

man tik vos dūšelę mažą.

Man šiek tiek sėkmės-

kiek tekant

ant akmens šaltinis lankstos...

Man atodūsio, kai šneka

čiulbuonėlis rytą ankstų...

Man vėjely vos tik žiedo

kvapo, kad kvepėt spalvotai...

Vos pėdos, kad būtų vietos

po dangum kur atsistoti...

Man tik vos jausmams didumo-

kiek bitutėms tenka naštos...

Kibirkštis kiek kelia dūmų,

tiek man visumos bekraštės...


Atsiuntė JaninaKeine Kommentare: