Montag, 24. September 2007

Kaip nepamiršti būti laimingam
Paprasti patarimai, kaip nepamiršti buti laimingam...


1. Valgyk tik tada, kai esi alkanas; miegok tik tada, kai esi mieguistas; jei kas neaišku , tiesiog būk pats savimi ir sek paskui savo nosį.
2. Apkabink kitus dažnai , dar dažniau pabučiuok ir juokis , nes jau vien tik gyventi – malonė.
3. Prašyk - visada atsiras kas nors , kas suteiks tau tai, ko reikia.
4. Atsisveikink su praėjusiais dalykais - kas gyvena praeitimi, vadinamasm uziejumi.
5. Liaukis pernelyg rūpinęsis.
6. Atleisk sau už kvailystes ir nesėkmę.
7. Melskis dėkodamas , bet ne prašydamas. Jau esi gavęs daugiau, negu reikia bręsti ir būtilaimingam.
8. Neeikvok laiko neprasmingiems pokalbiams. Užuot ginčyjęsis padainuok,nusimaudyk ar pasivažinėk po parką dviarčiu.
9. Nustok kitiems vadovauti. Liaukis gyventi pagal lenktyninio žirgo filoso fiją: kuo toliau nubėgti ir nuolat girdėti aplodismentus.
10. Rūpinkis savimi taip, tarsi rūpintumeisi savo geriausiu draugu.
11. Išreikšk savo ypatingumą. Bandyk nustoti rūkyti , mankštinkis tris kart per savaitę.Kasdien kažką savyje pakeisk. Atsiverk kitam žmogui.
12. Padar yk, ką troškai ir galėjai daryti , bet gėdijaisi.1 3. Pada ryk naujų klaidų.
14. Supaprastink savo gyvenimą.
15. Nustok krėsti kvailystes.
16. Nustok tyčiotis.
17. Tikėk MEILE.
18. Tikėk DRAUGYSTE.
19. Tikros draugystės nežūsta dėl smulkių nesutarimų. Jei žūsta , niekadnebuvo nei draugystės , nei tikros.
20. VISADA BŪK LAIMINGAS
21. Žinok, kad tavo bičiulių laimė priklauso nuo tavosios

Iš brazilų išminties. Vertė kun. A. Saulaitis SJ

Keine Kommentare: