Donnerstag, 17. Mai 2007

Reginos eiles


L I E T U V I Š K A S Ž O D I S

Kaip ramu ir gera širdyje,
Kai išgirsti lietuvišką žodį.
Tai gražiausia muzika.
Nepamiršk , tu lietuvė- mamytė mokė.

Nors esu svetimoje šalyje,
Mintys lietuviškos skuba namo.
Taip norisi būti lietuvių apsuptyje
Ir suklupt prieš lietuvišką žodį.

Mintis užgimsta lietuvišku žodžiu,
Aš jį tariu , aš juo tikiu.
Brangi Tėvyne, pas tave aš sugrįžtu,
Be lietuviško žodžio gyventi negaliu.
(Haarlem 2004.01.05 20,40 )


K A D A P A S I B A I G I A D I E N A

Kada pasibaigia diena
Dangų nušviečia mėnulis,
Pasigirsta tyli mamos daina:
„ Mik vaikeli, čiū- čia, liū- lia...

Ir ištirpsta nakties rūke
Vienišo praeivio žingsniai.
Gal greitai sutiksiu tave,
Gal susitiks mūsų likimai ?...

Vėl praėjo viena diena,
Diena pilna laukimo.
Už lango tyli tamsa,
Girdžiu tik savo širdies plakimą...
(Haarlem 2004.01.29 18,00 )


/Skiriu Jadvygai Medėkšienei /
M A N P A T I N K A

Man patinka apsnigę medžiai
Eglių šakos apsunkę nuo sniego.
Ramiai plaukiantys debesys ,
Vienišo praeivio sniege paliktos pėdos...

Man patinka miško tyla
Patinka ir genio kalenimas.
Aš žinau , kad miške
Galiu apmąstyti gyvenimą.

Man patinka pripustyti laukai,
Pamiškyje rūkstantis kaminas.
Man patinka, kad kečiasi metų laikai.
Po žiemos bus pavasaris.
(Haarlem 2004.01.04 15,00)

/Skiriu Antanui Rožiui /
U Ž P U S T Y T I T A K A I

Užpustyti takai tavo meilei sugrįžti
Ir sušalę jausmai širdyje...
Patikėti turėjom , kad reikės išsiskirti ,
Viską sudėti į užmaršties skrynią...

Užpustyti takai ir svajonės išnykę
Laukimas pasiklydo kelyje...
Sudužo svajonės širdyje laikytos
Mus jungusi nutrūko gija...

Užpustyti takai ir tavęs nematyti
Sudegintų jausmų likę tik pelenai...
Žinoma , kad geriau niekada nesiskirti ,
Arba nors likti draugais...
(Haarlem 2004.01.02 22,00)

Keine Kommentare: